Somar dagbesteding

Somar dagbesteding biedt sinds 2012 een ontspannen en zinvolle werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking, met professionele begeleiding. Bij Somar zijn persoonlijke aandacht, respect, vertrouwen en veiligheid belangrijke waarden die dagelijks worden nagestreefd. Iedere cliënt wordt gemotiveerd om zijn of haar eigen kwaliteiten te ontwikkelen en mogelijkheden te benutten. Bij Somar gebeurt dit in een ontspannen sfeer, zonder werkdruk

De naam Somar komt van ‘Sociale marktplaats’ zoals de dagbesteding ooit begonnen is met een tweedehands inbrengwinkel.

De Boerderij

Somar is uitgegroeid tot een volwaardige en professionele werk- en dagbestedingsplek, die plaatsvindt op een boerderij aan de Ivige Leane in Loënga.

Er wordt gewerkt volgens de ‘Geef-me-de-vijf’-methode  waarbij positief contact en duidelijke instructies centraal staan.  Tevens staat ‘Empowerment’ bij Somar hoog in het vaandel: de eigen regie, het zelf nadenken, het zelfbepalen en het zelf ontdekken zetten mensen in hun eigen kracht, waardoor mensen groeien.

De begeleiding van Somar houdt nauw contact met de omgeving van de cliënten, zoals de ouders/verzorgers en de begeleiders op woonlocatie Hjem. De lijnen zijn hierbij kort en persoonlijk.

Somar1

Groepen

Op de boerderij is veel ruimte en mogelijkheid om buiten te werken. Er wordt gewerkt in twee groepen.

De groepsindeling verschilt per dag, zodat de nodige variatie geboden wordt.

De Tuingroep

Tuingroep

De Keukengroep

Keukengroep

Beweging & Ontspannende Activiteiten

Somar vindt de beweging van de cliënten belangrijk. Het creëert rustmomenten, maar ook zorgt het voor het verminderen van spanning. Somar biedt voldoende mogelijkheden voor deze beweging en andere ontspannende activiteiten. Dit gebeurt individueel, door te wandelen of te fietsen, of in groepsverband door sport en spel en creatieve activiteiten.