Hjem Wonen

Hjem staat voor “huize Jellie en Martine” en betekent in het Deens “thuis”.  Op de locatie Breewijd/Borndiep in  Sneek biedt HJEM kleinschalig wonen aan 10 mensen met een verstandelijke beperking. Een huiselijke sfeer, het zich thuis voelen, korte lijntjes en veel persoonlijke aandacht staan bij HJEM centraal. Elke bewoner heeft een eigen appartement en maakt daarnaast gebruik van de gezamenlijke woonkamers. Hier wordt gezamenlijk gegeten, koffie gedronken en is er ruimte voor sociale contacten met elkaar. Ook heeft ieder een aandeel in het gezamenlijke huishouden, zoals helpen met koken, boodschapjes doen, corvee taken en helpen in de tuin. Daarnaast heeft ieder zijn eigen dagbesteding en vrijetijdsinvulling.  Hjem doet veel  in overleg met ouders en/of belangenbehartigers, zodat de zorg voor de bewoners naar ieders tevredenheid wordt geleverd.